Lợi nhuận hợp nhất và công ty mẹ của PVDrilling trong quý I/2019 đều âm, nhưng đã cải thiện trong quý I/2020

Lợi nhuận hợp nhất và công ty mẹ của PVDrilling trong quý I/2019 đều âm, nhưng đã cải thiện trong quý I/2020

PV Drilling thoát hạn lợi nhuận âm quý I

Tổng công ty cổ phần khoan và dịch vụ khoan dầu khí (mã PVD, sàn HoSE) đã có lợi nhuận sau thuế quý I/2020 dương, theo đó thoát khỏi “hạn” lợi nhuận âm mà doanh nghiệp này phải gánh chịu cách đây 1 năm.

Cụ thể, doanh thu hợp nhất quý I/2020 của PV Drilling là 1.185,3 tỷ đồng, tăng 127,6% so với quý I/2019. Lợi nhuận sau thuế dành cho cổ đông công ty mẹ tuy chỉ ở mức khiêm tốn là 8,4 tỷ đồng, nhưng đây là con số dương và theo đó cải thiện đáng kể so với con số lợi nhuận âm 97,6 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Về hoạt động của riêng công ty mẹ, PV Drilling đạt doanh thu công ty mẹ quý I/2020 là 1.676,9 tỷ đồng, tăng 84,4%so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ là 24,3 tỷ đồng, tăng 127,9% so với mức âm 87,1 tỷ đồng của quý I/2019.

Có 4 nguyên nhân chính khiến cho lợi nhuận công ty mẹ và hợp nhất của PV Drilling tăng, đó là, số lượng giàn khoan thuê tăng, cụ thể là 2,35 giàn khoan so với không có giàn khoan thuê trong quý I/2019.

Lý do thứ hai la hiệu suất sử dụng giàn khoan tự nâng được cải thiện với 100% trong quý I/2020 so với tỷ lệ 82,5% trong quý I/2019, đơn giá cho thuê giàn khoan bình quân tăng 9,2% so với cùng kỳ.

Lý do thứ ba là Công ty đã giảm được trích lập dự phòng phải thu khó đòi và lý do thứ tư đến sự sự đồng góp của các công ty liên doanh tăng như PVD Baker Hughes, PVD Oil State, PVD Expo).

Mới đây, Hội đồng quản trị PVDrilling mới thông qua việc ký quỹ bảo lãnh mở L/C (thư tín dụng). Theo đó, việc ký quỹ được sử dụng bằng nguồn tiền trên tài khoản của công ty này tại ngân hàng, số tiền là 15,2 triệu USD.

Mục tiêu ký quỹ để bảo lãnh L/C theo quy định tại hợp đồng ký với National Oilwell Varco.L.P (NOV) – Dự án DES.

Thời hạn L/C từ ngày ký quỹ đến hết thời hạn của L/C theo quy định của hợp đồng, dự kiến khoảng 1 năm. Số tiền ký quỹ sẽ được giải tỏa theo tiến độ thanh toán L/C.

Hội đồng quản trị Công ty cũng chấp thuận chủ trương việc PV Drilling cho PVD Tech vay từ số tiền ký quỹ nêu trên để thanh toán cho L/C trong trường hợp việc giải ngân từ hợp đồng tín dụng dài hạn cho Dự án DES vị chậm tiến độ thanh toán L/C.

PVD Tech là một trong những đơn vị thành viên của PVDrilling, công ty này hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật giếng khoan; dịch vụ thiết kế, chế tạo và sản xuất thiết bị kỹ thuật cao; Dịch vụ thương mại, bảo dưỡng và logistic. Hiện nay, PVDrilling đang nắm giữ 97% vốn trong tổng số vốn 200 tỷ của PVD Tech.

Tin bài liên quan