PV Power (POW): 6 tháng đầu năm, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 39,4% lên 10.029,9 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (Mã chứng khoán POW - sàn HOSE) công bố Báo cáo tài chính quý II/2021.
PV Power (POW): 6 tháng đầu năm, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 39,4% lên 10.029,9 tỷ đồng

Theo đó, trong quý II/2021, POW ghi nhận doanh thu đạt 7.956,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 889,8 tỷ đồng, lần lượt tăng 3,2% và 3,8% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 17,2% về còn 14,4%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 13,7% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 181,7 tỷ đồng về 1.144,2 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 77%, tương ứng tăng thêm 156,8 tỷ đồng lên 360,4 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 44%, tương ứng giảm 187,8 tỷ đồng về 239,2 tỷ đồng; lợi nhuận khác giảm 128,2 tỷ đồng về âm 119,4 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, trong kỳ mặc dù lợi nhuận gộp giảm và lợi nhuận khác giảm mạnh, nhưng lợi nhuận vẫn tăng do có doanh thu tài chính tăng mạnh và giảm chi phí quản lý doanh nghiệp giảm.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, POW ghi nhận doanh thu đạt 15.617,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.456,1 tỷ đồng, lần lượt giảm 0,4% và tăng 6,9% so với 6 tháng đầu năm 2020.

Doanh thu tài chính 6 tháng đầu năm của POW

Doanh thu tài chính 6 tháng đầu năm của POW

Ngoài ra, trong 6 tháng đầu năm doanh thu tài chính tăng đột biến chủ yếu ghi nhận thêm 292,6 tỷ đồng từ lãi bán công ty con (PVMachino).

Năm 2021, POW đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu là 28.403,6 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 1.548,5 tỷ đồng, lần lượt giảm 6% và 42% so với thực hiện năm trước. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế là 1.548,5 tỷ đồng, doanh nghiệp hoàn thành 106,9% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 30/6/2021, tổng tài sản của POW tăng 4,9% so với đầu năm lên 56.708,2 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản cố định đạt 33.187,1 tỷ đồng, chiếm 58,5% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 10.029,9 tỷ đồng, chiếm 17,7% tổng tài sản.

Phải thu ngắn hạn khách hàng của POW tới 30/6/2021

Phải thu ngắn hạn khách hàng của POW tới 30/6/2021

Trong kỳ, các khoản phải thu ngắn hạn bất ngờ tăng tới 39,4% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 2.834,2 tỷ đồng lên 10.029,9 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu là 10.050,1 tỷ đồng phải thu công ty mua bán Điện.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 30/7, cổ phiếu POW tăng 50 đồng lên 10.700 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan