PVI: Ngày GDKHQ thanh toán cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt (28,5%)

0:00 / 0:00
0:00
CTCP PVI (PVI - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/09/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/09/2021

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 28,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.850 đồng)

- Ngày thanh toán: 08/10/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán xuất trình chứng minh nhân dân để nhận cổ tức vào các ngày làm việc trong tuần tại Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI), số 18 Lý Thường Kiệt, Hà Nội bắt đầu từ ngày 08/10/2021.