PVX: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

 

Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVX - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/04/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  06/04/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo chính thức tại thư mời đại hội

- Địa điểm thực hiện: Tổng Công ty cổ  phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam – Tầng 25, Tòa nhà CEO, lô HH2-1, Khu đô thị Mễ Trì  Hạ, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà  Nội

- Nội dung họp:

+ Phê duyệt kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2015;
+ Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.