QLD: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2020 bằng tiền (2,52%)

CTCP Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn (QLD - UPCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/10/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 13/10/2021

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 2,52%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 252 đồng)

- Thời gian thanh toán: 26/10/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức Công ty tại Phòng Kế toán - Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 26/10/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân

VNIndex

1,171.37

-2.98 (-0.25%)

 
VNIndex 1,171.37 -2.98 -0.25%
HNX 255.23 -0.45 -0.18%
UPCOM 86.68 -1.91 -2.2%