Quảng Nam xem xét gia hạn dự án Khu du lịch sinh thái biển Lê Phan

0:00 / 0:00
0:00
Dự án Khu du lịch sinh thái biển Lê Phan chậm tiến độ 17 năm, từng ra quyết định thu hồi, tuy nhiên, đến nay, tỉnh Quảng Nam lại yêu cầu rà soát, xem xét gia hạn tiến độ.
Người dân trong vùng dự án khu du lịch sinh thái biển Lê Phan.

Người dân trong vùng dự án khu du lịch sinh thái biển Lê Phan.

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành văn bản kết luận cuộc họp giữa giữa Chủ tịch và các Phó chủ tịch tỉnh.

Trong kết luận này, UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Hội An và các ngành liên quan rà soát các quy định pháp luật, đánh giá sự phù hợp với quy hoạch, nhu cầu của địa phương và xét đến các văn bản trước đây liên quan đến thu hồi đất, gia hạn tiến độ thực hiện dự án Khu du lịch biển của Công ty cổ phần Lê Phan Resort để tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, tại buổi làm việc với các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam, Công ty cổ phần Lê Phan Resort kiến nghị cho phép được gia hạn thời gian sử dụng đất để có thêm thời gian hoàn thành các hồ sơ, thủ tục, triển khai thực hiện dự án. Sau khi các sở, ngành và thành phố Hội An có ý kiến, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã đề nghị UBND tỉnh xem xét, cho phép Sở tiếp tục phối hợp làm việc với UBND thành phố Hội An và Công ty cổ phần Lê Phan Resort để báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Dự án khu du lịch sinh thái biển Lê Phan được UBND tỉnh Quảng Nam giao đất, cho thuê đất với tổng diện tích 4,3 ha tại phường Cẩm An từ năm 2005. Theo UBND tỉnh Quảng Nam, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy phép xây dựng năm 2008, nhưng Công ty cổ phần Lê Phan Resort không tiến hành các thủ tục để triển khai xây dựng dự án theo quy hoạch chi tiết. Phần lớn diện tích đất dự án đã được giải phóng mặt bằng, chỉ còn vướng mặt bằng 5 hộ dân với diện tích hơn 4.000 m2.

Tháng 7/2017, UBND tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai của Công ty cổ phần Lê Phan Resort. Tuy nhiên, Công ty đã nhiều lần khiếu nại yêu cầu hủy quyết định thu hồi của tỉnh Quảng Nam, sau đó khiếu nại đến Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo kết luận của Bộ Tài nguyên và Môi trường, điểm 2, khoản 14, Điều 2, Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai quy định: “Trong thời gian 24 tháng kể từ ngày dự án đầu tư bị chấm dứt hoạt động theo quy định, chủ đầu tư được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, bán tài sản hợp pháp gắn liền với đất cho nhà đầu tư khác theo quy định của pháp luật”. Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng, việc UBND tỉnh Quảng Nam ban hành quyết thu hồi đất của Công ty cổ phần Lê Phan Resort khi chưa hết thời hạn 24 tháng được gia hạn tiến độ sử dụng đất là chưa phù hợp với quy định pháp luật.

Tin bài liên quan