Quý I, VNSteel vượt kế hoạch cả năm

Quý I, VNSteel vượt kế hoạch cả năm

(ĐTCK) Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2017 của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP (VNSteel, mã CK: TVN) ghi nhận doanh thu thuần 4.431 tỷ đồng, tăng 100 tỷ đồng so với cùng kỳ. 

Lợi nhuận sau thuế 233,5 tỷ đồng, tăng 20 lần so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt gần 207 tỷ đồng, vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 200 tỷ đồng trong năm 2017 vừa được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Năm 2017, Tổng Công ty dự kiến sẽ đầu tư 454,61 tỷ đồng, trong đó đầu tư xây dựng cơ bản 9,61 tỷ đồng và góp vốn đầu tư 445 tỷ đồng. Trong giai đoạn 2016 đến 2020, TVN cũng dự kiến sẽ đầu tư 5 dự án nhóm B thuộc các công ty con, với tổng giá trị đầu tư đạt 4.001,5 tỷ đồng.

Năm 2016, TVN đạt doanh thu thuần 17.850 tỷ đồng, tăng 755 tỷ đồng so với năm 2015, tương ứng mức tăng 4% và lợi nhuận đạt 174 tỷ đồng, song TVN không chi trả cổ tức do còn lỗ lũy kế. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017 cũng đang để ngỏ.

Tin bài liên quan