Quý I/2021, chi phí bán hàng tăng cao dẫn tới lợi nhuận Thủy sản Minh Phú (MPC) giảm 51,7% về 26,6 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (Mã chứng khoán: MPC - UPCoM) công bố báo cáo tài chính quý I/2021.
Quý I/2021, chi phí bán hàng tăng cao dẫn tới lợi nhuận Thủy sản Minh Phú (MPC) giảm 51,7% về 26,6 tỷ đồng

Theo đó, trong quý I/2021, Thủy sản Minh Phú ghi nhận doanh thu đạt 2.809,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 26,6 tỷ đồng, lần lượt giảm 1,2% và 51,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 8,5% lên 8,8%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 2,4% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 5,8 tỷ đồng lên 246,7 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 38,7% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 16,6 tỷ đồng về 26,3 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 34,6% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 44,9 tỷ đồng lên 174,5 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, lợi nhuận quý I/2021 giảm tới 51,7% chủ yếu do chi phí bán hàng bất ngờ tăng mạnh trong kỳ. Doanh nghiệp có thuyết minh trong chi phí bán hàng, chủ yếu do chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí khác đã tăng 37,3% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 45,1 tỷ đồng lên 165,9 tỷ đồng và là nguyên nhân chính dẫn tới lợi nhuận giảm mạnh trong kỳ.

Tính tới 31/3/2021, tổng tài sản của MPC giảm 7,4% so với đầu năm về 8.276 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tồn kho là 2.820,1 tỷ đồng, chiếm 34,1% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn là 1.955 tỷ đồng, chiếm 23,6% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn là 1.341,3 tỷ đồng, chiếm 16,2% tổng tài sản; tài sản cố định là 1.129,1 tỷ đồng, chiếm 13,6% tổng tài sản.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày ngày 12/5, cổ phiếu MPC tăng 100 đồng lên 35.500 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan