Quý I/2021, Gelex (GEX) lãi đột biến do đầu tư chứng khoán và lãi công ty liên kết Viglacera (VGC)

Quý I/2021, Gelex (GEX) lãi đột biến do đầu tư chứng khoán và lãi công ty liên kết Viglacera (VGC)

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Tổng công ty cổ phần Thiết bị Điện Việt Nam (Mã chứng khoán GEX - sàn HOSE) công bố báo cáo tài chính quý I/2021.

Theo đó, trong quý I/2021, Gelex ghi nhận doanh thu đạt 4.413,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 291,3 tỷ đồng, lần lượt tăng 26,1% và 211,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 16,5% về chỉ còn 11,7%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 11% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 63,8 tỷ đồng về còn 515,3 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng đột biến 381,4% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 164 tỷ đồng lên 207 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 31,3% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 72,7 tỷ đồng lên 304,8 tỷ đồng; lãi công ty liên doanh, liên kết tăng 420,6% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 102,2 tỷ đồng lên 126,5 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Doanh nghiệp có thuyết minh doanh thu tài chính tăng trong kỳ chủ yếu do ghi nhận lãi kinh doanh chứng khoán là 114,2 tỷ đồng so với cùng kỳ là 9,7 tỷ đồng, tăng 11,4 lần; lãi tiền gửi, lãi cho vay, hợp tác đầu tư tăng 1,75 lần lên 67,2 tỷ đồng.

Lãi công ty liên doanh, liên kết tăng 102 tỷ đồng từ việc tăng tỷ lệ sở hữu tại Viglacera (VGC) từ 24,96% lên 46,07% vốn điều lệ và VGC có lợi nhuận sau thuế công ty mẹ quý I/2021 tăng so với cùng kỳ từ 98,1 tỷ đồng lên 277,2 tỷ đồng.

Được biết, tính tới 31/3/2021, doanh nghiệp có thuyết minh chứng khoán kinh doanh bao gồm 1.424,2 tỷ đồng vào trái phiếu và 430,1 tỷ đồng vào cổ phiếu nhưng không thuyết minh chi tiết khoản mục đầu tư cụ thể vào doanh nghiệp nào.

Như vậy, trong kỳ mặc dù lợi nhuận gộp giảm nhưng nhờ doanh thu tài chính và lãi từ công ty liên doanh, liên kết tăng đột biến đã giúp doanh nghiệp báo cáo lợi nhuận tăng.

Mặc dù kết quả kinh doanh có dấu hiệu cải thiện nhưng dòng tiền kinh doanh vẫn âm. Cụ thể, trong quý đầu năm 2021, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính của GEX âm 2.102,3 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 1.026,8 tỷ đồng. Bên cạnh đó, dòng tiền đầu tư cũng âm 725,3 tỷ đồng, để bù đắp thâm hụt dòng tiền hoạt động kinh doanh và mở rộng đầu tư, doanh nghiệp đã huy động dòng tiền tài chính, chủ yếu là đi vay ròng tăng thêm.

Tính tới 31/3/2021, tổng tài sản của GEX tăng 10,3% so với đầu năm lên 29.947,5 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản tài chính dài hạn đạt 6.424,2 tỷ đồng, chiếm 21,5% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 6.120,2 tỷ đồng, chiếm 20,4% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 5.759,3 tỷ đồng, chiếm 19,2% tổng tài sản; tồn kho đạt 5.043,5 tỷ đồng, chiếm 16,8% tổng tài sản.

Trong kỳ, bên phần tài sản có tồn kho tăng 55,8% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.807,2 tỷ đồng lên 5.043,5 tỷ đồng; phần nguồn vốn, khoản mục phải trả người bán ngắn hạn giảm 12,7% so với đầu năm, tương ứng giảm 377,1 tỷ đồng về 2.587,4 tỷ đồng và đây chính là hai khoản mục biến động chính dẫn tới dòng tiền hoạt động kinh doanh chính âm tới 2.102,3 tỷ đồng.

Tính tới 31/3/2021, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 19,7% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 2.382,6 tỷ đồng lên 14.463,3 tỷ đồng và chiếm 48,3% tổng nguồn vốn.

Một điểm đáng chú ý là ngày 6/4/2021, Gelex cho biết đã chính thức sở hữu 50,2% vốn tại Viglacera (Mã chứng khoán VGC) và chính thức hợp nhất vào báo cáo trong quý II/2021. Tuy nhiên, tính tới 31/3/2021, Gelex cho biết đã đầu tư 5.266,5 tỷ đồng vào VGC và ghi nhận là đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 29/4, cổ phiếu GEX tăng 150 đồng lên 26.600 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan