Quý II/2021, doanh thu CIC Group (CKG) giảm 63,2% do hụt doanh thu bất động sản

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP Tập đoàn Tư vấn đầu tư và Xây dựng Kiên Giang (CIC Group, mã chứng khoán: CKG - sàn HOSE) vừa công bố Báo cáo tài chính quý II/2021.
Quý II/2021, doanh thu CIC Group (CKG) giảm 63,2% do hụt doanh thu bất động sản

Theo đó, trong quý II/2021, CKG ghi nhận doanh thu đạt 167,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 40,3 tỷ đồng, lần lượt giảm 63,2% và 35,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 18,1% lên 42,2%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 44,7% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 57,09 tỷ đồng về 70,8 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 825,9%, tương ứng tăng thêm 16,93 tỷ đồng lên 19 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 22,1%, tương ứng giảm 8,1 tỷ đồng về 28,5 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Cơ cấu doanh thu quý II/2021 của CKG

Cơ cấu doanh thu quý II/2021 của CKG

Ngoài ra, doanh nghiệp có thuyết minh, trong kỳ doanh thu địa ốc giảm 65,5% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 238,6 tỷ đồng về 125,4 tỷ đồng và đây chính là nguyên nhân dẫn tới doanh thu giảm mạnh.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, CKG ghi nhận doanh thu đạt 414,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 62,3 tỷ đồng, lần lượt giảm 26,1% và 7,1% so với 6 tháng đầu năm 2021.

Được biết, trong năm 2021, CKG đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu là 1.396,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 140,9 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp hoàn thành 44,2% kế hoạch lợi nhuận năm.

Xét về dòng tiền, trong 6 tháng đầu năm dòng tiền kinh doanh chính âm 16,2 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 0,96 tỷ đồng. Ngoài ra, trong kỳ dòng tiền đầu tư âm 120,9 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 169,5 tỷ đồng.

Tính tới 30/6/2021, tổng tài sản của CKG tăng 5,2% so với đầu năm lên 4.928,9 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tồn kho đạt 2.898,5 tỷ đồng, chiếm 58,8% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 1.257,3 tỷ đồng, chiếm 25,5% tổng tài sản.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 4/8, cổ phiếu CKG tăng 150 đồng lên 18.750 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan