Quý II/2021, doanh thu của Container Việt Nam (VSC) tăng 21,3% lên 476,6 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP Container Việt Nam (Mã chứng khoán VSC – sàn HOSE) vừa công bố Báo cáo tài chính quý II/2021.
Quý II/2021, doanh thu của Container Việt Nam (VSC) tăng 21,3% lên 476,6 tỷ đồng

Theo đó, trong quý II/2021, VSC ghi nhận doanh thu đạt 476,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 103,8 tỷ đồng, lần lượt tăng 21,3% và 49,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 24,2% lên 32,1%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 61,1% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 58 tỷ đồng lên 152,9 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 49,7%, tương ứng tăng 6,06 tỷ đồng lên 18,3 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 49,6%, tương ứng tăng thêm 5,11 tỷ đồng lên 18,3 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, VSC ghi nhận doanh thu đạt 912 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 180,6 tỷ đồng, lần lượt tăng 13,8% và 28% so với cùng kỳ năm trước.

Được biết, trong năm 2021, VSC đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu là 1.700 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 335 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm 2021 với lợi nhuận trước thuế đạt 208,4 tỷ đồng, doanh nghiệp hoàn thành được 62,2% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 30/6/2021, tổng tài sản của VSC tăng 2,8% so với đầu năm lên 2.526,3 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản cố định đạt 891,9 tỷ đồng, chiếm 35,3% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 598,9 tỷ đồng, chiếm 23,7% tổng tài sản; tài sản dài hạn khác đạt 508,9 tỷ đồng, chiếm 20,1% tổng tài sản.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 2/8, cổ phiếu VSC tăng 900 đồng lên 68.300 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan