Quý IV/2022, lợi nhuận Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) giảm 86% do biên lợi nhuận gộp thu hẹp

Quý IV/2022, lợi nhuận Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) giảm 86% do biên lợi nhuận gộp thu hẹp

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh (mã chứng khoán QTP - UPCoM) ghi nhận doanh thu giảm nhẹ 3% nhưng lợi nhuận giảm tới 86% trong quý IV/2022, nguyên nhận chủ yếu do giá vốn tăng cao.

Trong quý IV/2022, Nhiệt điện Quảng Ninh ghi nhận doanh thu đạt 2.261,9 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 25,42 tỷ đồng, giảm 86% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 18,4% về còn 3,9%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 79,3% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 341,2 tỷ đồng về 89,04 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 26,6%, tương ứng giảm 11,61 tỷ đồng về 31,96 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 79,5%, tương ứng giảm 157,73 tỷ đồng về 40,66 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, mặc dù trong quý IV, Công ty đã tiết giảm chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí tài chính nhưng do biên lợi nhuận gộp giảm mạnh, lợi nhuận gộp giảm mạnh dẫn tới lợi nhuận vẫn giảm 86%.

Công ty có thuyết minh nguyên nhân lợi nhuận gộp giảm mạnh chủ yếu do sản lượng điện thương phẩm quý IV/2022 giảm làm doanh thu giảm, giá nhiên liệu đầu vào tăng cao, đồng thời Công ty sử dụng nhiều chủng loại than nên suất hao nhiệt tăng dẫn tới chi phí tăng so với cùng kỳ năm trước.

Luỹ kế trong năm 2022, Nhiệt điện Quảng Ninh ghi nhận doanh thu đạt 10.417,2 tỷ đồng, tăng 21,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 770,37 tỷ đồng, tăng 33,3% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2022, Công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu 9.580,13 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 435,86 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm 2022, Nhiệt điện Quảng Ninh đã hoàn thành 176,7% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 31/12/2022, tổng tài sản của Nhiệt điện Quảng Ninh giảm 9,7% so với đầu năm về 8.048,8 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản cố định ghi nhận 4.241,5 tỷ đồng, chiếm 52,7% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 2.514,8 tỷ đồng, chiếm 31,2% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Trong kỳ, biến động lớn nhất chủ yếu là tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 31,3% so với đầu năm, tương ứng giảm 361,89 tỷ đồng về 795,42 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn tăng 22,4%, tương ứng tăng thêm 459,7 tỷ đồng lên 2.514,8 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 19/1, cổ phiếu QTP tăng 200 đồng về 14.900 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan