Rước Thần Tài, người Trung Quốc 'quét mã' nhận lì xì online

Rước Thần Tài, người Trung Quốc 'quét mã' nhận lì xì online

Nhờ công nghệ thanh toán hiện đại, người dân Trung Quốc nhận lì xì bằng cách dùng điện thoại quét mã QR ngay trên người "Thần Tài", thay vì tranh "hồng bao" như mọi năm.
Rước Thần Tài, người Trung Quốc 'quét mã' nhận lì xì online ảnh 1Rước Thần Tài, người Trung Quốc 'quét mã' nhận lì xì online ảnh 2Rước Thần Tài, người Trung Quốc 'quét mã' nhận lì xì online ảnh 3Rước Thần Tài, người Trung Quốc 'quét mã' nhận lì xì online ảnh 4Rước Thần Tài, người Trung Quốc 'quét mã' nhận lì xì online ảnh 5Rước Thần Tài, người Trung Quốc 'quét mã' nhận lì xì online ảnh 6Rước Thần Tài, người Trung Quốc 'quét mã' nhận lì xì online ảnh 7Rước Thần Tài, người Trung Quốc 'quét mã' nhận lì xì online ảnh 8Rước Thần Tài, người Trung Quốc 'quét mã' nhận lì xì online ảnh 9Rước Thần Tài, người Trung Quốc 'quét mã' nhận lì xì online ảnh 10Rước Thần Tài, người Trung Quốc 'quét mã' nhận lì xì online ảnh 11Rước Thần Tài, người Trung Quốc 'quét mã' nhận lì xì online ảnh 12Rước Thần Tài, người Trung Quốc 'quét mã' nhận lì xì online ảnh 13Rước Thần Tài, người Trung Quốc 'quét mã' nhận lì xì online ảnh 14
Tin bài liên quan