SAF: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2021 bằng tiền (30%)

0:00 / 0:00
0:00
CTCP Lương thực Thực phẩm Safoco (SAF - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/01/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/01/2021

- Lý do mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 30%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 25/01/2022

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco số 1079 Phạm Văn Đồng, Khu phố 1, P.Linh Tây, Tp.HCM ( vào các ngày làm việc trong tuần), bắt đầu từ ngày 25/01/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân.