SAM Holdings (SAM): Quý III/2021 lợi nhuận tăng 16,1% nhờ đầu tư chứng khoán

(ĐTCK) CTCP SAM Holdings (Mã chứng khoán SAM - sàn HOSE) vừa công bố Báo cáo tài chính quý III/2021.
SAM Holdings (SAM): Quý III/2021 lợi nhuận tăng 16,1% nhờ đầu tư chứng khoán

Theo đó, trong quý III/2021, SAM ghi nhận doanh thu đạt 381,52 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 47,99 tỷ đồng, lần lượt giảm 27,1% và tăng 16,1% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 6,4% về còn 1,9%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 78,5% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 26,44 tỷ đồng về 7,3 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 98,1%, tương ứng tăng 48,82 tỷ đồng lên 98,6 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 50,9%, tương ứng giảm 12,28 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Nếu xét hoạt động kinh doanh cốt lõi (Lợi nhuận gộp - chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), trong quý III/2021, SAM ghi nhận âm 20,6 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 6,8 tỷ đồng, tương ứng giảm 27,38 tỷ đồng so với cùng kỳ.

SAM Holdings (SAM): Quý III/2021 lợi nhuận tăng 16,1% nhờ đầu tư chứng khoán ảnh 1

Cơ cấu doanh thu và chi phí tài chính quý III/2021 của SAM

Công ty có thuyết minh, doanh thu tài chính tăng chủ yếu do lãi bán các khoản đầu tư tăng 21,7 tỷ đồng lên 22,5 tỷ đồng; doanh thu hoạt động tài chính khác tăng 29,4 tỷ đồng lên 66,9 tỷ đồng. Ngược lại, chi phí tài chính giảm chủ yếu do chi phí tài chính khác giảm 17,7 tỷ đồng về còn 1,4 tỷ đồng.

SAM Holdings (SAM): Quý III/2021 lợi nhuận tăng 16,1% nhờ đầu tư chứng khoán ảnh 2

Danh mục cổ phiếu đầu tư của SAM tới 30/9/2021

Như vậy, trong quý III/2021, công ty thoát lỗ nhờ doanh thu tài chính tăng cao và giảm chi phí tài chính.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty ghi nhận doanh thu đạt 1.280,66 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 61,49 tỷ đồng, lần lượt giảm 3,7% và tăng 25,8% so với cùng kỳ.

Được biết, năm 2021, SAM dự kiến tổng doanh thu là 3.313,4 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 195,07 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 59,1% và 55,5% so với thực hiện trong năm 2020. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 90,17 tỷ đồng, công ty mới hoàn thành được 46,2% kế hoạch lợi nhuận năm.

Xét về dòng tiền, trong 9 tháng đầu năm, SAM ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm 820,96 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 361,8 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư cũng âm 3.856,7 tỷ đồng.

Ngược lại, để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh và đầu tư, công ty đã huy động dòng tiền tài chính dương 4.928,4 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu là huy động vốn từ cổ đông và tăng vay nợ.

Tính tới 30/9/2021, tổng tài sản của SAM tăng 27% so với đầu năm lên 7.200,2 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn đạt 1.642,6 tỷ đồng, chiếm 22,8% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn đạt 1.596,1 tỷ đồng, chiếm 22,2% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn đạt 1.153 tỷ đồng, chiếm 16% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 769,7 tỷ đồng, chiếm 10,7% tổng tài sản.

Trong kỳ, tổng nợ vay tăng 111,9% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 704,1 tỷ đồng lên 1.333,2 tỷ đồng và chiếm 18,5% tổng nguồn vốn.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 25/10, cổ phiếu SAM tăng 1.250 đồng lên 19.400 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,217.15

14.33 (1.18%)

 
VNIndex 1,217.15 14.33 1.18%
HNX 283.41 2.99 1.05%
UPCOM 88.14 1.04 1.18%
28/06/2022
29/06/2022
30/06/2022
01/07/2022
04/07/2022
05/07/2022
07/07/2022
12/07/2022
14/07/2022
18/07/2022
19/07/2022
20/07/2022
21/07/2022
25/07/2022
09/08/2022