Sản lượng thép tăng mạnh trong quý I/2021

Sản lượng thép tăng mạnh trong quý I/2021

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Nhu cầu tiêu thụ thép tăng mạnh trong quý đầu năm nhờ động thái thúc đẩy đầu tư công, các công trình hạ tầng được đẩy mạnh triển khai trong cả nước và nhu cầu thép cho nhiệm vụ phục hồi kinh tế sau dịch Covid-19 của Trung Quốc.

Cụ thể, theo Báo cáo Tình hình thị trường thép Việt Nam tháng 3/2021 và quý I/2021 của Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), trong tháng 3/2021, sản xuất thép các loại đạt 2.960.213 tấn, tăng 43,7% so với tháng trước và tăng 39,8% so với cùng kỳ 2020.

Bán hàng thép các loại đạt 2.882.672 tấn, tăng 59,04% so với tháng 2/2021 và tăng 39,8% so với cùng kỳ 2020. Trong đó, xuất khẩu thép các loại đạt 625.553 tấn, tăng 16,05% so với tháng trước, và tăng 48,2% so với cùng kỳ tháng 3/2020.

Lũy kế, quý I năm 2021, sản xuất thép các loại đạt 7.664.258 tấn, tăng 33,8% so với cùng kỳ 2020. Tương ứng, sản lượng bán hàng đạt 6.780.361 tấn, tăng 34,7% so với cùng kỳ 2020, trong đó, xuất khẩu thép các loại đạt 1.634.540 tấn, tăng 59,5% so với quý I năm 2020.

Tin bài liên quan