Sau hai lần bất thành, Đầu tư LDG (LDG) muốn tổ chức ĐHCĐ năm 2022 lần 3

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Công ty cổ phần Đầu tư LDG (Mã chứng khoán LDG - sàn HOSE) tiếp tục công bố kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 lần thứ 3.
Sau hai lần bất thành, Đầu tư LDG (LDG) muốn tổ chức ĐHCĐ năm 2022 lần 3

Theo đó, Công ty tiếp tục lên kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 lần thứ 3 ngày 30/6 bằng hình thức trực tuyến. Được biết, danh sách chốt cổ đông tham dự đại hội ngày 9/3/2022.

Trước đó, ngày 15/4, Công ty tổ chức Đại hội cổ đông thường niên lần 1 có với số lượng cổ đông tham dự chỉ đại diện cho hơn 70 triệu cổ phiếu, chiếm 29,56% tổng số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết và không đủ điều kiện tổ chức. Tiếp theo, ngày 2/6, Công ty tổ chức lần hai nhưng chỉ có đại diện cho hơn 72 triệu cổ phiếu tham dự, tương ứng 30,14% tổng số biểu quyết và cũng không đủ điều kiện tổ chức.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý I/2022, LDG ghi nhận doanh thu tăng 241,9% so với cùng kỳ lên 126,57 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 2,4 tỷ đồng, tăng thêm 2,09 tỷ đồng so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 84,1% về chỉ còn 46,3%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 88% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 27,42 tỷ đồng lên 58,57 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 126,8%, tương ứng tăng thêm 14,96 tỷ đồng lên 26,76 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 32,5%, tương ứng tăng thêm 7,2 tỷ đồng lên 29,33 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Trong năm 2022, LDG đặt kế hoạch tổng doanh thu 2.337 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 310 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý đầu năm, công ty chỉ hoàn thành 0,8% kế hoạch năm.

Xét về dòng tiền, trong quý I/2022, dòng tiền kinh doanh chính âm 284,36 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 2,75 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư dương 81,6 triệu đồng và dòng tiền tài chính dương 271,6 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ.

Như vậy, Công ty đã tăng vay nợ để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 6/6, cổ phiếu LDG giảm 250 đồng về 12.050 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan