SBT: Ngày GDKHQ Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền cho cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi (36%)

0:00 / 0:00
0:00
CTCP Thành Thành Công-Biên Hòa (SBT – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/11/2023

- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/11/2023

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền cho cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi.

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu được nhận 3.600 đồng Ghi chú: Việc chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền chỉ áp dụng cho 21.611.333 cổ phiếu ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi.

- Thời gian thực hiện: 15/12/2023

- Địa điểm thực hiện: + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 15/12/2023 và xuất trình Chứng minh nhân dân/ căn cước công dân.