SD9 duy trì tỷ lệ chia cổ tức 10%

SD9 duy trì tỷ lệ chia cổ tức 10%

(ĐTCK) ĐHCĐ thường niên năm 2014 của CTCP Sông Đà 9 (SD9 – sàn HNX) đã thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013 và kế hoạch trong năm 2014.

Cụ thể, theo báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán, SD9 đạt 872,61 tỷ đồng, vượt kế hoạch 9%; doanh thu trên 874 tỷ đồng, hoàn thành vượt kế hoạch 4%; lợi nhuận đạt 60,55 tỷ đồng, hoàn thành 93% kế hoạch năm và tỷ lệ chia cổ tức 10%.

Năm 2014, Công ty đặt kế hoạch tổng giá trị sản xuất kinh doanh 1.006,8 tỷ đồng, doanh thu 962,38 tỷ đồng, lợi nhuận 65 tỷ đồng và mức chia cổ tức duy trì 10%.

Kế hoạch đầu tư trong năm nay dự kiến khoảng 1.144,6 tỷ đồng, ttrong đó, đầu tư Thủy điện Pake 5 tỷ đồng, đầu tư nâng cao năng lực thi công 109,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, Đại hội cũng đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT độc lập đối với ông Nguyễn Văn Tuấn và miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Việt Hà. Đồng thời, bầu bà Trịnh Thị Anh Đào làm thành viên HĐQT độc lập và ông Nguyễn Đức Thọ vào Ban kiểm soát Công ty.

Tin bài liên quan