SDC: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2019 bằng tiền (5%)

0:00 / 0:00
0:00
CTCP Tư vấn Sông Đà (SDC - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/11/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/11/2021

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 500 đồng)

- Thời gian thực hiện: 25/11/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức Công ty tại các Thành viên Lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty nhà G9 số 495 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần: bắt đầu từ ngày 25/11/2021 và xuất trình chứng minh thư nhân dân, căn cước công dân.