SEB: Ngày GDKHQ chi tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2023 bằng tiền (18%)

0:00 / 0:00
0:00
CTCP Đầu tư và Phát triển điện miền Trung (SEB – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/11/2023

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/11/2023

- Lý do mục đích: Tạm ứng cổ tức lần 03 năm 2023

- Tỷ lệ thực hiện: 18%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.800 đồng)

- Ngày thanh toán: 12/12/2023

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 12/12/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân.