Sếp “lớn” Sabeco nhận thông báo nghỉ hưu

Sếp “lớn” Sabeco nhận thông báo nghỉ hưu

Theo thông báo do Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh ký, kể từ 1/7/2017, ông Lê Hồng Xanh sẽ thôi đại diện vốn nhà nước tại Sabeco và nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định.

Ngày 10/1, theo nguồn tin riêng của Tuổi Trẻ, Bộ Công thương đã có thông báo gửi ông Lê Hồng Xanh, đại diện vốn nhà nước, Ủy viên HĐQT, Phó tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành Tổng công ty Cổ phần bia rượu nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) về việc nghỉ hưởng chế độ hưu trí.

Như vậy, chưa tròn một năm sau khi được Bộ Công thương bổ nhiệm ngồi vị trí “ghế nóng” tại Sabeco vào ngày 4/8/2016, người giữ vai trò phụ trách Ban điều hành đã đến tuổi hưu (ông Lê Hồng Xanh sinh tháng 6/1957).

Trong khi đó, sau khi được Bộ Công thương giới thiệu, ông Nguyễn Thành Nam, Phó tổng giám đốc Sabeco, tham gia HĐQT và làm đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp này vào ngày 25/12/2016, Sabeco cũng đã công bố thông qua việc xin ý kiến đại hội cổ đông Sabeco về việc tham gia ứng cử thành viên HĐQT Sabeco nhiệm kỳ 2013 - 2018 đối với ông Nam.

Tin bài liên quan