SGC: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2020 bằng tiền (10%)

CTCP Xuất nhập khẩu Sa Giang (SGC - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/10/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/10/2021

- Lý do mục đích: Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 03/11/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang (vào các ngày làm việc trong tuần hoặc vào các ngày trong tuần) bắt đầu từ ngày 03/11/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

1,256.5

-2.35 (-0.19%)

 
VNIndex 1,256.5 -2.35 -0.19%
HNX 303.54 2.13 0.7%
UPCOM 92.86 0.54 0.58%
11/08/2022
12/08/2022
15/08/2022
18/08/2022
23/08/2022
24/08/2022
26/08/2022
31/08/2022
05/09/2022
06/09/2022
07/09/2022
09/09/2022
19/09/2022
20/09/2022
26/09/2022