SKG: Ngày GDKHQ chi trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu (100:5%)

CTCP Tàu cao tốc Superdong-Kiên Giang (CKG – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/6/2024.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/07/2024

- Lý do mục đích: Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023

Nội dung cụ thể: Trả cổ tức bằng cổ phiếu - Tỷ lệ thực hiện: 100:05 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 05 cổ phiếu mới)