Số lượng gói thầu áp dụng đấu thầu qua mạng tăng gấp đôi trong năm 2017

(ĐTCK) Số lượng các gói thầu qua mạng đã tăng gấp đôi so với trước đây cho thấy hình thức đấu thầu qua mạng là hình thức được nhiều doanh nghiệp đánh giá cao. 
Số lượng gói thầu áp dụng đấu thầu qua mạng tăng gấp đôi trong năm 2017

Đó là đánh giá chung tại Hội nghị phổ biến Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT quy định về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia do Cục Quản lý Đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa tổ chức sáng 19/1.

Đấu thầu qua mạng được chính thức triển khai trên phạm vi cả nước từ ngày 01/01/2016 theo lộ trình quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC và Quyết định số 1402/QĐ-TTg ngày 13/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016-2025.

Trong thời gian qua, đấu thầu qua mạng đã chứng minh là công cụ hữu hiệu nhất để đảm bảo các mục tiêu của công tác đấu thầu là cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế, góp phần cải cách thủ tục hành chính trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Tỷ lệ tiết kiệm đấu thầu qua mạng đạt 9%, cao hơn so với đấu thầu trực tiếp là 7%. Số lượng trung bình nhà thầu tham gia một gói thầu điện tử là 2,67 nhà thầu. Số lượng gói thầu hàng hóa chiếm 64%, xây lắp 26%, phi tư vấn là 10%   

  

Để đáp ứng yêu cầu thực tế của Bên mời thầu, nhà thầu về đấu thầu qua mạng, Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thường xuyên nâng cấp, phát triển Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, đồng thời nghiên cứu, đề xuất ban hành các văn bản quy phạm pháp luật nhằm thúc đẩy tỷ lệ áp dụng đấu thầu qua mạng trên phạm vi cả nước.

Theo số liệu thống kê của Cục quản lý Đấu thầu, tính đến 31/12/2017, số lượng bên mời thầu đăng ký tham gia Hệ thống là 17.637, số lượng nhà thầu là 62.018. Số lượng kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thông báo mời thầu đăng tải trong năm 2017 lần lượt là 68.973 và 93.000 thông báo. Tỷ lệ chủ đầu tư, bên mời thầu tự dùng chứng thư số để đăng tải thông tin đấu thầu trên Hệ thống theo quy định là 51%, còn lại vẫn gửi phiếu đăng tải thông tin qua Báo Đấu thầu, chiếm 49%.

Số liệu thống kê từ Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia cho thấy, số lượng gói thầu áp dụng đấu thầu qua mạng trong năm 2017 là 8.200 gói, tăng hơn gấp đôi so với năm 2016. Tuy nhiên, tỷ lệ đấu thầu qua mạng trong năm 2017 vẫn chỉ chiếm khoảng 12% các gói thầu thuộc phạm vi áp dụng theo lộ trình tối thiểu 30% các gói chào hàng cạnh tranh và 15% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế. Tổng giá trị gói thầu điện tử là 9.000 tỷ đồng.

Tỷ lệ tiết kiệm đấu thầu qua mạng đạt 9%, cao hơn so với đấu thầu trực tiếp là 7%. Số lượng trung bình nhà thầu tham gia một gói thầu điện tử là 2,67 nhà thầu. Số lượng gói thầu hàng hóa chiếm 64%, xây lắp 26%, phi tư vấn là 10%.

Tuy nhiên, bên cạnh những đơn vị tích cực thực hiện đấu thầu qua mạng, đáp ứng chỉ tiêu đấu theo lộ trình quy định như Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN), còn nhiều đơn vị triển khai cầm chừng, không tuân thủ lộ trình theo quy định, thậm chí còn có những đơn vị chưa thực hiện gói thầu điện tử nào.

Cục quản lý Đấu thầu cho biết, trong quý IV/2017, Chính phủ tiếp tục ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để đẩy mạnh áp dụng đấu thầu qua mạng trong năm 2018, bao gồm Quyết định số 1735/QĐ-TTg ngày 08/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về đấu thầu qua mạng; Chỉ thị 47/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 27/12/2017 về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong cá dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước; Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; Thông tư 06/2017/TT-BKHĐT ngày 05/12/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Đặc biệt với sự ra đời Chỉ thị 47/CT-TTg của Thủ tướng về chấn chỉnh công tác đấu thầu và các Thông tư hướng dẫn về đấu thầu qua mạng, các chủ đầu tư, bên mời thầu sẽ phải nghiêm túc thực hiện việc tự đăng tải thông tin đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng theo lộ trình quy định trong năm 2018.

Để đáp ứng số lượng gói thầu đấu thầu qua mạng dự báo sẽ tăng cao trong năm 2018, Cục Quản lý đấu thầu khẳng định, sẽ tiếp tục hoàn thiện Hệ thống và thực hiện các công việc để hoàn thiện khung pháp lý, tăng cường tiện ích cho người sử dụng.

Cùng với đó, Ngày 15/11/2017, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (Hệ thống), có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2018.

Thông tư ra đời nhằm khắc phục các khó khăn, vướng mắc của bên mời thầu, nhà thầu khi thực hiện lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, giúp việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng được thuận lợi, dễ dàng hơn.

Tin bài liên quan