SPA: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền (14%)

Công ty cổ phần Bao bì Sài Gòn (SPA - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/03/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2018

Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 6% (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)

- Thời gian thực hiện: 30/07/2018

- Địa điểm thực hiện:

+     Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+     Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Bao bì Sài Gòn, địa chỉ Lô III-13, Nhóm CN 3, KCN Tân Bình, đường số 13, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 30/07/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân.