SPC: Ngày GDKHQ trả cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền (10%)

0:00 / 0:00
0:00
CTCP Bảo vệ thực vật Sài Gòn (SPM - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/09/2022

- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/10/2022

- Lý do mục đích: Chi cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2021

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Thời gian thực hiện: 26/10/2022

- Địa điểm thực hiện:

Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn ở địa chỉ KP1, Nguyễn Văn Quỳ, P. Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 26/10/2022. Khi đi mang theo CCCD/CMND và sổ cổ đông; trường hợp ủy quyền, người ủy quyền mang theo giấy ủy quyền bản gốc, sổ cổ đông và CCCD/CMND.