SPC: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt (7%)

Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn (SPC - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/07/2022

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/07/2022

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2021

Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 7%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)

- Ngày thanh toán: 22/08/2022

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn ở địa chỉ KP1, Nguyễn Văn Quỳ, P. Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 22/08/2022. Khi đi mang theo CCCD/CMND và sổ cổ đông; trường hợp ủy quyền, người ủy quyền mang theo giấy ủy quyền bản gốc, sổ cổ đông và CCCD/CMND.

VNIndex

1,269.18

-4.48 (-0.35%)

 
VNIndex 1,269.18 -4.48 -0.35%
HNX 297.94 -3.25 -1.09%
UPCOM 92.85 -0.22 -0.24%
23/08/2022
24/08/2022
26/08/2022
31/08/2022
05/09/2022
06/09/2022
07/09/2022
09/09/2022
12/09/2022
14/09/2022
15/09/2022
19/09/2022
20/09/2022
26/09/2022