SRF: Ngày GDKHQ thanh toán cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu (10%)

CTCP SEAREFICO (SRF - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/09/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 07/09/2021

- Lý do mục đích:Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (Người sở hữu 10 cổ phiếu nhận được 01 cổ phiếu mới).

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức, cổ đông A sở hữu 549 cổ phiếu, với tỷ lệ thực hiện quyền là 10:1 thì số cổ phiếu mà cổ đông A được nhận là 549*1/10= 54,9 cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu mới của cổ đông A được nhận là 54 cổ phiếu; số cổ phiếu lẻ (0,9 cổ phiếu) sẽ được hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Văn phòng Công ty Cổ phần SEAREFICO, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân và giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

VNIndex

1,126.07

-17.55 (-1.56%)

 
VNIndex 1,126.07 -17.55 -1.56%
HNX 249.41 -2.94 -1.18%
UPCOM 85.84 -0.87 -1.01%