ST8: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền (85%)

Công ty cổ phần Siêu Thanh (ST8 - HoSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/07/2022

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/07/2022

- Lý do mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 85%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 8.500 đồng)

- Thời gian thực hiện: 08/08/2022

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Siêu Thanh – A20 Tân Phong, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 08/08/2022 xuất trình Chứng minh nhân dân/CCCD và Sổ cổ đông

VNIndex

1,275.28

0.59 (0.05%)

 
VNIndex 1,275.28 0.59 0.05%
HNX 302.59 -0.43 -0.14%
UPCOM 92.84 0.2 0.22%
18/08/2022
23/08/2022
24/08/2022
26/08/2022
31/08/2022
05/09/2022
06/09/2022
07/09/2022
09/09/2022
12/09/2022
14/09/2022
15/09/2022
19/09/2022
20/09/2022
26/09/2022