Stada Service Holding B.V đăng ký mua 1,1 triệu cổ phiếu Pymepharco (PME)

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Cổ đông nước ngoài đăng ký tăng sở hữu tại Công ty cổ phần Pymepharco (PME - sàn HOSE).
Stada Service Holding B.V đăng ký mua 1,1 triệu cổ phiếu Pymepharco (PME)

Theo đó, cổ đông lớn Stada Service Holding B.V đăng ký mua 1,1 triệu cổ phiếu PME để nâng sở hữu từ 88,23% lên thành 89,7% vốn điều lệ tại Pymepharco, giao dịch dự kiến thực hiện từ 23/02 đến 23/03.

Năm 2020, Pymepharco đạt 1.934 tỷ đồng doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ, tăng 4,5% so với năm 2019. Giá vốn hàng bán tăng 7,4%, dẫn tới lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 836,4 tỷ đồng, tăng 1,3%.

Năm vừa qua, cả chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều đi ngang với năm trước, nên lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 393,8 tỷ đồng, giảm 1,6%.

Cả năm, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Pymepharco giảm 1,2%, từ 321 tỷ đồng giảm còn 317 tỷ đồng.

Năm 2020, Công ty đặt kế hoạch đạt 2.032 tỷ đồng doanh thu thuần và 348 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Với kết quả trên, Pymepharco đã hoàn thành 95% kế hoạch doanh thu thuần và 91% kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

Đến ngày 31/12/2020, tổng tài sản của đơn vị này đạt 2.563 tỷ đồng, tăng 11,3% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, nợ phải trả còn 517 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 18/02, cổ phiếu PME tăng 400 đồng lên 80.200 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan