Pymepharco (PME): Năm 2020 đạt 317 tỷ đồng lợi nhuận, hoàn thành 91% kế hoạch

Pymepharco (PME): Năm 2020 đạt 317 tỷ đồng lợi nhuận, hoàn thành 91% kế hoạch

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Công ty cổ phần Pymepharco (PME – sàn HOSE) mới công bố báo cáo tài chính quý IV/2020.

Theo đó, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của PME đạt 627,5 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán tăng 13,9%, nên lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 35,7%, đạt 229,7 tỷ đồng.

Trong khi đó, chi phí tài chính tăng 57,84%, chi phí bán hàng tăng mạnh 168,6%, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 35,6%. Qua đó, lợi nhuận sau thuế trong kỳ của Pymepharco đạt 99 tỷ đồng, tăng 2,3% so với quý IV/2019.

Lũy kế cả năm 2020, Pymepharco đạt 1.934 tỷ đồng doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ, tăng 4,5% so với năm 2019. Giá vốn hàng bán tăng 7,4%, dẫn tới lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 836,4 tỷ đồng, tăng 1,3%.

Năm vừa qua, cả chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều đi ngang với năm trước, nên lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 393,8 tỷ đồng, giảm 1,6%.

Cả năm, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Pymepharco giảm 1,2%, từ 321 tỷ đồng giảm còn 317 tỷ đồng.

Năm 2020, Công ty đặt kế hoạch đạt 2.032 tỷ đồng doanh thu thuần và 348 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Với kết quả trên, Pymepharco đã hoàn thành 95% kế hoạch doanh thu thuần và 91% kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

Đến ngày 31/12/2020, tổng tài sản của đơn vị này đạt 2.563 tỷ đồng, tăng 11,3% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, nợ phải trả còn 517 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên ngày 09/02, cổ phiếu PME đứng tại mức giá 76.000 đồng/CP.

Tin bài liên quan