SVT: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông.

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông

Mã chứng khoán: SVT

Mã ISIN: VN000000SVT2

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HOSE

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Ngày đăng ký cuối cùng: 03/12/2021

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/12/2021

Lý do mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến 11/12/2021.

- Địa điểm thực hiện: CTCP Công nghệ Viễn Thông, 102A Phó Cơ Điều, phường 4, quận 11, Tp.HCM.

- Nội dung họp: Thay đổi một số ngành nghề kinh doanh của công ty

VNIndex

1,268.57

0.14 (0.01%)

 
VNIndex 1,268.57 0.14 0.01%
HNX 313.29 -1.63 -0.52%
UPCOM 94.78 1.66 1.75%
27/05/2022
30/05/2022
31/05/2022
01/06/2022
02/06/2022
03/06/2022
07/06/2022
09/06/2022
17/06/2022