Tận dụng sóng tăng, lãnh đạo Biwase (BWE) đăng ký bán cổ phiếu

0:00 / 0:00
0:00

(ĐTCK) Lãnh đạo CTCP Nước – Môi trường Bình Dương (Biwase, mã chứng khoán BWE – sàn HOSE) đăng ký bán cổ phiếu.

Tận dụng sóng tăng, lãnh đạo Biwase (BWE) đăng ký bán cổ phiếu

Theo đó, ông Ngô Văn Lui, Phó tổng giám đốc Biwase đăng ký bán 100.000 cổ phiếu BWE, nếu giao dịch thành công, ông Lui chỉ còn sở hữu 7.700 cổ phiếu, giao dịch dự kiến thực hiện từ 14/12/2020 đến 12/01/2021.

Trước đó, ông Tạ Trọng Huấn, anh ông Tạ Trọng Hiệp, Thành viên HĐQT đăng ký bán 500.000 cổ phiếu BWE, giao dịch dự kiến thực hiện từ 08/12/2020 đến 06/01/2020.

Giai đoạn qua, cổ phiếu BWE tăng nóng. Nếu như đầu tháng 11/2020 cổ phiếu BWE chỉ giao dịch vùng 24.200 đồng/cổ phiếu thì đến 09/12 đã là 31.500 đồng/cổ phiếu, tức tăng hơn 30% trong thời gian ngắn. Hiện tại, cổ phiếu BWE đang giao dịch vùng đỉnh kể từ thời điểm niêm yết 20/07/2017.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2020, 9 tháng đầu năm, Biwase ghi nhận doanh thu gần 2.166 tỷ đồng, tăng 21,89% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế xấp xỉ 389 tỷ đồng, tăng trưởng 23,89%.

Tính đến cuối tháng 9/2020, tiền và tương đương tiền của Công ty 193 tỷ đồng, tăng 119 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó có 45 tỷ đồng tiền gửi kỳ hạn dưới 3 tháng, còn lại là tiền mặt, tiền đang chuyển và tiền gửi không kỳ hạn. Ngoài ra , Công ty còn khoản tiền gửi kỳ hạn 4 - 13 tháng là 136,6 tỷ đồng, giảm hơn 117 tỷ đồng so với đầu năm.

Tổng nợ phải trả 1.790 tỷ đồng, tăng 332 tỷ đồng so với đầu năm 2020, trong đó dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn 1.253 tỷ đồng (tăng 383 tỷ đồng) và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn 2.158 tỷ đồng (tăng 370 tỷ đồng).

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 30/9/2020 của BWE còn gần 449 tỷ đồng, ngoài ra Công ty còn hơn 440 tỷ đồng Quỹ đầu tư phát triển.

Tin bài liên quan