Tập trung giải quyết dứt điểm, bàn giao mặt bằng Dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận trong tháng 8

Thủ tướng chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án, bảo đảm thông xe vào năm 2020 và khánh thành toàn tuyến vào năm 2021.

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi họp về xử lý vướng mắc đối với Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận theo hình thức Hợp đồng BOT.

Thông báo nêu rõ, Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận có vai trò đặc biệt quan trọng kết nối khu vực Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam. Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Chính phủ tại Thông báo số 99/TB-VPCP ngày 18/3/2019, Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang cùng với Nhà đầu tư và các cơ quan có liên quan đã khẩn trương bàn giao cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết hợp đồng Dự án và thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án; chỉ đạo hoàn thành 99,34% khối lượng công tác giải phóng mặt bằng, tiếp tục thi công xây dựng công trình đạt khoảng 25% giá trị khối lượng, tăng 10% so với trước khi chuyển giao cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tuy nhiên, Dự án bị chậm tiến độ so với yêu cầu đặt ra do có những khó khăn vướng mắc trong việc quá trình triển khai Dự án, còn có sự lúng túng trong sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc xác định tổng mức đầu tư điều chỉnh cũng như trình tự, thủ tục phê duyệt điều chỉnh Dự án, đòi hỏi cần có sự vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt hơn của các Bộ, ngành và cả hệ thống chính trị tại địa phương. Phải coi đây là nhiệm vụ chính trị đối với 20 triệu đồng bào tại Đồng bằng sông Cửu long.

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án, bảo đảm thông xe vào năm 2020 và khánh thành toàn tuyến vào năm 2021 cần phải có giải pháp tổng thể, cũng như giải pháp cụ thể để xử lý những vấn đề đặt ra, đặc biệt là thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản, với tinh thần "Đảm bảo tiến độ - Đảm bảo chất lượng - Đảm bảo hiệu quả - Không tham nhũng tiêu cực", công khai minh bạch và an toàn công trình.

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu dự họp, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị tập trung xử lý một số nhiệm vụ.

Cụ thể, Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tiến độ tổng thể triển khai các dự án tuyến đường bộ cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ và cầu Mỹ Thuận 2.

Về phần vốn Nhà nước hỗ trợ cho Dự án, Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 23/7/2019 của Chính phủ đã giao Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến Thành viên Chính phủ về phương án sử dụng nguồn tăng thu năm 2018 để hỗ trợ cho Dự án. Yêu cầu Bộ Tài chính và Văn phòng Chính phủ khẩn trương triển khai ngay các thủ tục để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm đáp ứng yêu cầu tiến độ triển khai Dự án.

Về phê duyệt điều chỉnh Dự án, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng hướng dẫn UBND tỉnh Tiền Giang về xây dựng định mức vật tư, giá nguyên vật liệu; Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn UBND tỉnh Tiền Giang về điều chỉnh thiết kế cơ sở đối với Dự án; đồng thời, giao UBND tỉnh Tiền Giang chủ trì họp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Nhà đầu tư, các đơn vị tư vấn và các đơn vị có liên quan để thống nhất các nội dung về kinh tế - kỹ thuật (trong đó có tổng mức đầu tư) theo đúng quy định pháp luật, làm căn cứ để phê duyệt điều chỉnh Dự án trước ngày 6/8/2019, đảm bảo tính đúng, tính đủ, công khai minh bạch, tuyệt đối không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực.

Tập trung giải quyết dứt điểm, bàn giao mặt bằng

UBND tỉnh Tiền Giang cùng với Nhà đầu tư Dự án làm việc với các ngân hàng cấp vốn để giải quyết về nguồn vốn vay, bảo đảm yêu cầu tiến độ Dự án. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các Ngân hàng thương mại (nhất là Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam) kịp thời bố trí nguồn vốn tín dụng cho Dự án theo đúng quy định của pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu UBND tỉnh Tiền Giang tập trung giải quyết dứt điểm, bàn giao mặt bằng cho Nhà đầu tư dự án trong tháng 8 năm 2019 để triển khai thi công liên tục.

Giao Bộ Giao thông vận tải thành lập Tổ công tác do 1 đồng chí lãnh đạo Bộ làm Tổ trưởng, có sự tham gia của các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, Văn phòng Chính phủ và đại diện Nhà đầu tư Dự án để đôn đốc đẩy nhanh tiến độ Dự án, chủ động đi kiểm tra để nắm bắt tình hình triển khai Dự án, định kỳ hằng tháng báo cáo Thủ tướng Chính phủ, nhất là những khó khăn, vướng mắc (nếu có) để kịp thời giải quyết.

Thủ tướng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường phối hợp nhằm tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Dự án trên tinh thần công khai minh bạch, đáp ứng yêu cầu về tiến độ đã đề ra.

Tin bài liên quan