Than Cao Sơn - TKV được cấp mã CST, chuẩn bị đăng ký giao dịch trên UPCoM

(ĐTCK) Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và cấp mã chứng khoán CST cho  Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV.
Than Cao Sơn - TKV được cấp mã CST, chuẩn bị đăng ký giao dịch trên UPCoM

Theo đó, Than Cao Sơn - TKV đăng ký giao dịch hơn 42,8 triệu cổ phiếu trên thị trường UPCoM, tương ứng tổng giá trị đăng ký giao dịch trên 428 tỷ đồng. Bắt đầu từ ngày 5/2/2021, VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

CTCP Than Cao Sơn - TKV được thành lập và hoạt động từ ngày 05/08/2020. Công ty này được hợp nhất từ hai doanh nghiệp là CTCP Than Cao Sơn - Vinacomin và CTCP Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin theo thực hiện Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) giai đoạn 2017 - 2020.

Về kết quả kinh doanh, sau khi hợp nhất, năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận 3.214 tỷ đồng doanh thu, 54 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Tổng tài sản tính đến hết năm 2020 đạt 3.823 tỷ đồng, trong đó tiền và các khoản tương đương tiền chỉ 626 triệu đồng, hàng tồn khi 498 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn chiếm 39%, chủ yếu là các khách hàng trong TKV như Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả - Vinacomin (572,5 tỷ đồng), Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV (852 tỷ đồng), CTCP Kinh doanh than Cẩm Phả - Vinacomin (31 tỷ đồng)...

Nợ phải trả tại thời điểm 31/12/2020 là 3.082 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn chiếm 87%. Phải trả người bán ngắn hạn ghi nhận 872 tỷ đồng. Doanh nghiệp đang có khoản nợ vay tài chính ngắn hạn 1.008 tỷ đồng, nợ vay tài chính dài hạn 390 tỷ đồng.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,126.07

-17.55 (-1.56%)

 
VNIndex 1,126.07 -17.55 -1.56%
HNX 249.41 -2.94 -1.18%
UPCOM 85.84 -0.87 -1.01%