Thêm 30 tỷ đồng ngân sách cho hoạt động xúc tiến thương mại

(ĐTCK) Bộ Công thương cho biết nhằm đáp ứng nhu cầu rất lớn về kinh phí XTTM của doanh nghiệp và các hiệp hội, Bộ Công Thương đã đề nghị Chính phủ và Bộ Tài chính cấp thêm 30 tỷ đồng cho hoạt động xúc tiến thương mại và mới đây Chính phủ đã đồng ý phê duyệt khoản ngân sách này.
Thêm 30 tỷ đồng ngân sách cho hoạt động xúc tiến thương mại

Như vậy, tính chung trong năm 2014 tổng ngân sách dành cho hoạt động xúc tiến thương mại đạt 110 tỷ đồng, trong đó 70 tỷ đồng là khoản ngân sách đã được phê duyệt cho chương trình xúc tiến thương mại quốc gia từ đầu năm, còn số tiền 30 tỷ đồng cấp thêm sẽ tiếp tục xem xét để đưa vào kế hoạch đã được Hội đồng thẩm định Bộ Công Thương duyệt trong năm 2014.

Về việc phân bổ nguồn kinh phí xúc tiến thương mại, Bộ Công thương cho biết sẽ căn cứ vào định hướng chương trình xúc tiến thương mại đã được phê duyệt trong năm để phân bổ nguồn kinh phí, trong đó sẽ chủ yếu tập trung cho hoạt động xúc tiến vào các thị trường xuất khẩu truyền thống như Mỹ, EU, Trung Quốc, Nhật Bản và các thị trường tiềm năng như Nga, Đông Âu và một số thị trường Châu Phi, Malaysia, Singapore. 

Về giải ngân, Cục Xúc tiến thương mại sẽ chuyển ngay ngân sách đến kho bạc nơi đơn vị đăng ký hoạt động tổ chức chương trình, góp phần giảm thời gian, thủ tục giải ngân kinh phí xúc tiến thương mại từ nguồn ngân sách cho các địa phương và tăng hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại so với trước đây.

Tin bài liên quan