Thêm lãnh đạo Thép Nam Kim (NKG) đăng ký bán ra 400.000 cổ phiếu

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Lãnh đạo Công ty cổ phần Thép Nam Kim (Mã chứng khoán NKG - sàn HOSE) đăng ký bán ra cổ phiếu.
Thêm lãnh đạo Thép Nam Kim (NKG) đăng ký bán ra 400.000 cổ phiếu

Theo đó, ông Nguyễn Vinh An, Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc đăng ký bán ra 400.000 cổ phiếu để giảm sở hữu từ 0,32% về còn 0,09% vốn điều lệ, giao dịch dự kiến thực hiện từ 31/5 đến 29/6.

Trước đó, bà Trần Ngọc Diệu, Phó tổng giám đốc Thép Nam Kim vừa bán ra 1 triệu cổ phiếu NKG để giảm sở hữu từ 1.286.966 cổ phiếu về còn 286.966 cổ phiếu, tương ứng giảm từ 0,75% về còn 0,17% vốn điều lệ tại doanh nghiệp. Giao dịch thực hiện từ 6/5 đến 10/5.

Ngoài ra, Thép Nam Kim cũng thông qua kế hoạch bán ra 10 triệu cổ phiếu quỹ và đang chờ được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Doanh nghiệp công bố báo cáo tài chính quý I/2021 với doanh thu đạt 4.852,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 318,8 tỷ đồng, lần lượt tăng 97,9% và 668,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 8,6% lên 12,6%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 187,8% lên 610,1 tỷ đồng, doanh thu tài chính tăng 117,5% lên 17,4 tỷ đồng, chi phí bán hàng tăng 179,5% lên 173,3 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 42,1% lên 27 tỷ đồng, doanh thu khác tăng 5.000% lên 10,2 tỷ đồng… Như vậy, lợi nhuận tăng chủ yếu do hoạt động kinh doanh chính.

Mặc dù lợi nhuận tăng tích cực nhưng dòng tiền hoạt động kinh doanh chính tiếp tục âm. Cụ thể, quý I/2021 doanh nghiệp ghi nhận dòng tiền hoạt động kinh doanh chính âm 39 tỷ đồng, cùng kỳ âm 873 tỷ đồng. Nguyên nhân chính vẫn do tăng mạnh khoản phải thu và tồn kho trong kỳ.

Trong kỳ, tồn kho tăng 47,6% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.129,2 tỷ đồng lên 3.500,3 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn tăng 43,5% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 624,8 tỷ đồng lên 2.062,3 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 25/5, cổ phiếu NKG tăng 1.150 đồng lên 31.750 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan