Thép Việt Ý (VIS) giải trình khi cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo

Thép Việt Ý (VIS) giải trình khi cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo

(ĐTCK) Ngày 18/3, Công ty cổ phần Thép Việt Ý (mã CK: VIS) đã có công văn giải trình về nguyên nhân và phương án khắc phục tình trạng dẫn đến chứng khoán bị đưa vào diện bị cảnh báo.

Theo đó, ngày 14/3, doanh nghiệp nhận được công văn của HOSE về việc đưa cổ phiếu VIS vào diện cảnh báo từ 18/3. HOSE cũng yêu cầu VIS giải trình nguyên nhân và phương án khắc phục tình trạng trên.

Việc cổ phiếu bị đưa vào diện kiểm soát, theo VIS, do doanh nghiệp lỗ hơn 326 tỷ đồng trong 2018.

Để khắc phục tình trạng bị cảnh báo, Thép Việt Ý cho hay doanh nghiệp sẽ cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, tiết giảm chi phí, đẩy mạnh sản xuất và bán những chủng loại sản phẩm có ưu thế, giá trị cao.

Đồng thời, doanh nghiệp sẽ nghiên cứu cải tiến dây chuyền máy móc thiết bị hiện có, đầu tư mới một số thiết bị nhằm đáp ứng yêu cầu chất lượng sản phẩm và tăng năng suất lao động.

VIS cũng sẽ tính toán chi tiết dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng vòng quay vốn nhằm mục tiêu tiết giảm đến mức thấp nhất các khoản chi phí tài chính.

Cuối cùng, doanh nghiệp dành ưu tiên thiết lập quan hệ với các tổ chức tín dụng có uy tín, có tiềm lực tài chính để thực hiện giao dịch vay vốn với lãi suất hợp lý phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trước đó, ngày 22/2/2019, HĐQT VIS đã ban hành Nghị quyết số 05 NQ/HĐQT về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2019. Theo đó, trong năm 2019, VIS đặt kế hoạch doanh thu gần 4.862 tỷ đồng, bằng 93% so với thực hiện năm 2018. Đồng thời, Công ty lên kế hoạch lỗ 93 tỷ đồng trong năm nay.

Theo Báo cáo tài chính năm 2018 cho biết, VIS lỗ 326 tỷ đồng – số lỗ lớn nhất từ trước đến nay, trong đó riêng quý IV lỗ trên 195 tỷ đồng. Trong khi đó, năm 2017, VIS vẫn lãi sau thuế trên 43 tỷ đồng. Doanh thu cả năm 2018 đạt 5.229 tỷ đồng, giảm 14,3% so với năm 2017.

Đầu tư Bất động sản cũng đã có bài viết chi tiết phân tích những thách thức và khó khăn của VIS trên Đầu tư Bất động sản số 10 ra ngày 4/3/2019.

Tin bài liên quan