Thép Việt Ý (VIS) lỗ 113,8 tỷ đồng trước thềm hủy niêm yết

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP Thép Việt Ý (mã chứng khoán VIS - sàn HOSE) đã công bố báo cáo tài chính quý IV và lũy kế năm 2021.
Thép Việt Ý (VIS) lỗ 113,8 tỷ đồng trước thềm hủy niêm yết

Trong quý IV, doanh thu thuần của VIS tăng 15% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 1.434,6 tỷ đồng. Song do giá vốn tăng mạnh 24%, lên 1.520,7 tỷ đồng, dẫn tới lỗ gộp 86,1 tỷ đồng (cùng kỳ lãi gộp 22 tỷ đồng).

Kỳ này, doanh thu tài chính cũng giảm 52%. Trong khi đó, chi phí tài chính tăng 36%. VIS cho biết, do nhà máy phôi phải dừng sản xuất theo kế hoạch nên Công ty đã phải tăng dự trữ tồn kho thép và phôi thép để phục vụ hoạt động kinh doanh. Hệ quả là chi phí lãi vay tăng và Công ty phải lập dự phòng cho phần nguyên vật liệu đã nhập, dẫn đến giá vốn tăng mạnh.

Cùng với đó, chi phí bán hàng tăng 43% và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 8%. Kết quả, VIS lỗ sau thuế 113,8 tỷ đồng trong quý IV/2021, trong khi cùng kỳ lãi sau thuế 19,7 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2021, VIS đạt 5.821,4 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 43% so với năm 2020, nhưng lỗ ròng 132,4 tỷ đồng, trong khi năm trước lãi 30 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm, tổng tài sản doanh nghiệp tăng 4% so với hồi đầu năm lên hơn 2.998 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 20%, lên gần 941 tỷ đồng và hàng tồn kho tăng 59%, lên 1.303 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả cũng tăng 11%, lên 2.602 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/1, cổ phiếu VIS giảm 1,36% xuống 14.500 đồng/CP.

Trước đó, vào ngày 18/1, ĐHĐCĐ của VIS đã thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng và hủy niêm yết toàn bộ cổ phiếu của Công ty trên HOSE với tỷ lệ tán thành đạt 98,172% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Theo như kế hoạch, thời gian triển khai sẽ trong quý I/2022.

Ban lãnh đạo cho biết, điều này nhằm giúp VIS không bị mất đi những cơ hội kinh doanh tại môi trường kinh doanh thép miền Bắc, nơi có sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt hơn trong tương lai và tại thị trường Việt Nam nói chung.

Qua đó, phía VIS kỳ vọng mức độ ban hành những quyết sách trong điều hành và quản lý sẽ được thực hiện nhanh chóng; giảm chi phí và cải thiện hiệu quả bằng cách loại bỏ các thủ tục bắt buộc đối với công ty đại chúng/công ty niêm yết.

Tin bài liên quan