Thiếu 70% nhân lực trong quý IV, Thực phẩm Bích Chi (BCF) báo lãi 16,18 tỷ đồng, giảm 17%

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP Thực phẩm Bích Chi (mã chứng khoán BCF - sàn HNX) mới công bố báo cáo tài chính quý IV và lũy kế năm 2021. 
Thiếu 70% nhân lực trong quý IV, Thực phẩm Bích Chi (BCF) báo lãi 16,18 tỷ đồng, giảm 17%

Cụ thể, trong quý IV, Thực phẩm Bích Chi ghi nhận doanh thu thuần giảm 5%, đạt 145,29 tỷ đồng. Giá vốn cũng giảm 4% nên lợi nhuận gộp doanh nghiệp giảm 10% xuống mức 35,69 tỷ đồng.

Kỳ này, doanh thu tài chính Công ty giảm 9% song chi phí tài chính tăng 108%. Ngoài ra, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng lần lượt 22% và 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả, Công ty lãi sau thuế 16,18 tỷ đồng, giảm 17%.

Lý giải về kết quả kinh doanh sụt giảm, Bích Chi cho biết do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên Công ty sản xuất trong tháng 10/2021 chỉ với 30% nhân lực trong khi chi phí bán hàng tăng.

Lũy kế cả năm 2021, doanh thu thuần của Bích Chi giảm 14% về mức 511,69 tỷ đồng. Lãi trước thuế đạt 68,79 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt 54,87 tỷ đồng, giảm 41%

Năm 2021, Bích Chi đặt mục tiêu doanh thu đạt khoảng 605 - 615 tỷ đồng và lãi trước thuế kỳ vọng đạt khoảng 100 - 110 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả trên, Công ty đã thực hiện được 83% chỉ tiêu doanh thu và 63% chỉ tiêu lợi nhuận theo mục tiêu tối đa.

Tính đến cuối quý IV, tổng tài sản doanh nghiệp tăng 3% so với hồi đầu năm lên 407,5 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 12% lên 69,82 tỷ đồng và hàng tồn kho tăng 7% lên 94,96 tỷ đồng. Nợ phải trả giảm 13% về mức 103,72 tỷ đồng; riêng vay nợ ngắn hạn giảm 21% xuống còn 33,2 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 24/1, cổ phiếu BCF đứng tại mức giá 39.600 đồng/CP.

Tin bài liên quan