Thông báo ngày giao dịch đầu tiên trên HNX của cổ phiếu chuyển giao dịch CTCP Dịch vụ bất động sản Đất Xanh (DXS)

Thông báo ngày giao dịch đầu tiên trên HNX của cổ phiếu chuyển giao dịch CTCP Dịch vụ bất động sản Đất Xanh (DXS) ảnh 1

Bản cáo bạch niêm yết được đăng tải trên website Sở GDCK TP.HCM (HOSE) và website Công ty Đất Xanh Services.