Phối cảnh dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch.

Phối cảnh dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch.

Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch II

0:00 / 0:00
0:00
UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch II.

Theo đó, Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch II do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư, được thực hiện tại thôn Vĩnh Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, thuộc Khu Kinh tế Hòn La Quảng Bình.

Mục tiêu của Dự án là cung cấp nguồn điện cho hệ thống điện Quốc gia, góp phần đảm bảo an toàn cung cấp điện cho hệ thống, đáp ứng yêu cầu theo quy hoạch điện VII điều chỉnh.

Dự án có công suất 1.200 MW với tổng mức đầu tư (sơ bộ) 48.156 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu 9.634,4 tỷ đồng (chiếm 20% tổng mức đầu tư), vốn vay 38.525,4 tỷ đồng (chiếm 80% tổng mức đầu tư). Dự án sẽ được vận hành thương mại Tổ máy số 1 năm 2028 và vận hành thương mại Tổ máy số 2 năm 2029.

Theo UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, tại quyết định này, Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ, ngành liên quan trong việc thực hiện Dự án; đồng thời yêu cầu UBND tỉnh Quảng Bình căn cứ văn bản quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư theo đúng quy định; chịu trách nhiệm giao đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất; phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư trong quá trình thực hiện Dự án; kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Dự án của EVN theo đúng quy định của pháp luật, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến của các Bộ, ngành liên quan, bao gồm cả kiểm tra, giám sát việc huy động vốn (vốn tự có và vốn vay) của nhà đầu tư theo tiến độ thực hiện Dự án; phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo nhà đầu tư thực hiện quy trình thủ tục đánh giá tác động môi trường; chỉ đạo cơ quan liên quan trong tỉnh phối hợp với nhà đầu tư giải quyết kịp thời khó khăn trong quá trình tổ chức triển khai Dự án.

Về phía chủ đầu tư, Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán về thông tin, số liệu báo cáo tại hồ sơ Dự án, tổng mức đầu tư, phương án huy động vốn, hiệu quả đầu tư Dự án, hiệu quả sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước theo quy định của pháp luật, bảo đảm thủ tục thực hiện theo đúng quy định; tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định; triển khai thực hiện và quản lý Dự án theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tính an toàn và khả thi.

Tin bài liên quan