Thực phẩm Sao Ta (FMC) chốt quyền tạm ứng cổ tức 20% và phát hành 9,8 triệu cổ phiếu

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Công ty cổ phần Thực phẩm Sao Ta (Mã chứng khoán FMC – sàn HOSE) thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020.
Thực phẩm Sao Ta (FMC) chốt quyền tạm ứng cổ tức 20% và phát hành 9,8 triệu cổ phiếu

Theo đó, doanh nghiệp dự kiến tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 với tỷ lệ 20%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 2.000 đồng. Như vậy, với hơn 49 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính doanh nghiệp sẽ trả tổng cộng 98 tỷ đồng cho cổ đông.

Ngày đăng ký cuối cùng là 19/01/2021 và doanh nghiệp uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT làm thủ tục liên quan.

Bên cạnh việc tạm ứng cổ tức, doanh nghiệp còn thực hiện chốt quyền để thực hiện phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường tháng 10/2020.

Cụ thể, Thực phẩm Sao Ta dự kiến chào bán 9,8 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 5:1, tức cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu được mua thêm 1 cổ phiếu, giá mua dự kiến 25.000 đồng/cổ phiếu.

Nếu phát hành thành công, doanh nghiệp sẽ huy động được 245,2 tỷ đồng, toàn bộ số tiền thu được sẽ dùng để tài trợ cho dự án xây dựng công trình Nhà máy Thủy sản Sao Ta, dự kiến thời gian xây dựng trong năm 2021.

Trong 9 tháng đầu năm 2020, Thực phẩm Sao Ta ghi nhận doanh thu là 3.205,8 tỷ đồng, tăng 16,6% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 162,4 tỷ đồng, bằng gần 97% so với cùng kỳ năm 2019. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm doanh nghiệp hoàn thành được 67,4% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

Được biết, trong năm 2020 Thực phẩm Sao Ta đặt kế hoạch tổng doanh thu đạt 4.170 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 250 tỷ đồng và tỷ lệ cổ tức tiền mặt dự kiến là 25%.

Tính tới 30/9/2020, tổng tài sản của FMC tăng 40,3% lên 2.133,5 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu tồn kho đạt 898,5 tỷ đồng, chiếm 42,1% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn là 408,9 tỷ đồng, chiếm 19,2% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 319,7 tỷ đồng, chiếm 15% tổng tài sản; tiền và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 301,7 tỷ đồng, chiếm 14,1% tổng tài sản.

Đối ứng với tài sản là nguồn vốn khi vốn chủ sở hữu là 1.017,6 tỷ đồng, chiếm 47,7% tổng nguồn vốn; vay nợ ngắn hạn là 711,3 tỷ đồng, chiếm 33,3% tổng nguồn vốn; phải trả người bán ngắn hạn là 302,7 tỷ đồng, chiếm 14,2% tổng nguồn vốn.

Trong kỳ, tổng nợ vay đã tăng thêm 434,5 tỷ đồng, theo thuyết minh đây là các khoản vay tại ngân hàng bằng đồng tiền USD với lãi suất dao động từ 2,6 - 2,8%/năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 5/1/2021, cổ phiếu FMC đứng ở mức giá tham chiếu 36.600 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan