Thực phẩm Sao Ta (FMC): Quý I/2021 lợi nhuận sụt giảm hơn 23%

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP Thực phẩm Sao Ta (Mã chứng khoán: FMC - sàn HOSE) công bố báo cáo tài chính quý I/2021.
Thực phẩm Sao Ta (FMC): Quý I/2021 lợi nhuận sụt giảm hơn 23%

Theo đó, trong quý I/2021, Thực phẩm Sao Ta ghi nhận doanh thu đạt 968,6 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 30,9 tỷ đồng, bằng 76,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 9,9% về còn 7,7%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 5,7% so với cùng kỳ lên 74,6 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 50,5% lên 28,6 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 41,3% lên 17,1 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Trong chi phí bán hàng, chi phí vận tải tăng 71,4% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 8 tỷ đồng lên 19,2 tỷ đồng.

Doanh nghiệp cho biết, trong kỳ doanh thu tăng nhưng lợi nhuận giảm do nguyên liệu đầu vào và các chi phí khác đều tăng trong khi giá tiêu thụ lại không tăng. Ngoài ra, CTCP Thực phẩm Khang An mới tách ra chưa có nhiều hợp đồng.

Năm 2021, FMC đặt kế hoạch tổng doanh thu 4.650 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 250 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 32,2 tỷ đồng, doanh nghiệp hoàn thành 12,9% kế hoạch lợi nhuận năm.

Mặc dù lợi nhuận có suy giảm nhưng xét về dòng tiền lại có dấu hiệu tích cực. Cụ thể, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính trong kỳ dương 22,2 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 61,4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, dòng tiền từ hoạt động tài chính là dương 262,9 tỷ đồng, chủ yếu là tiền thu từ phát hành cổ phiếu 298,7 tỷ đồng.

Tính tới 31/3/2021, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 14,9% so với đầu năm lên 1.966,2 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tồn kho đạt 579 tỷ đồng, chiếm 29,4% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 508 tỷ đồng, chiếm 25,8% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 315,6 tỷ đồng, chiếm 16,1% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 309,4 tỷ đồng, chiếm 15,7% tổng tài sản.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/4, cổ phiếu FMC tăng 700 đồng lên 31.000 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan