Thực phẩm Sao Ta (FMC): Tháng 1/2023, doanh số giảm 47,4% về còn 15,2 triệu USD

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP Thực phẩm Sao Ta (mã chứng khoán FMC - sàn HOSE) công bố ước tính tình hình kinh doanh trong tháng 1/2023.
Thực phẩm Sao Ta (FMC): Tháng 1/2023, doanh số giảm 47,4% về còn 15,2 triệu USD

Cụ thể, trong tháng 1/2023, Công ty ước tính doanh số 15,2 triệu USD, giảm 47,4% so với cùng kỳ. Trong đó, sản xuất tôm thành phẩm là 581 tấn, giảm 68,7% so với cùng kỳ; sản lượng nông sản thành phẩm 80 tấn, giảm 51% so với cùng kỳ; sản lượng tiêu thụ tôm thành phẩm là 1.111 tấn, giảm 53% so với cùng kỳ; và sản lượng tiêu thụ nông sản thành phẩm là 163 tấn, giảm 58% so với cùng kỳ năm trước.

Công ty giải thích nguyên nhân suy giảm trong tháng đầu năm 2023 do tháng 1/2023 chỉ hoạt động 20 ngày, còn lại là nghỉ tết; nguyên liệu tôm khan hiếm vì lúc cuối vụ; và đơn hàng ít hơn so với cùng kỳ.

Trước đó, trong quý IV/2022, FMC ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.211 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ năm 2021 do thị trường tiêu thụ chịu ảnh hưởng từ lạm phát và suy thoái kinh tế nên sức tiêu thụ của FMC cũng bị trầm lắng, doanh số bán hàng trong quý này so với cùng kỳ chỉ đạt 84%.

Giá vốn hàng bán cũng giảm 15%, xuống 1.056 tỷ đồng, dẫn đến lợi nhuận gộp doanh nghiệp giảm 23%, về còn 154,5 tỷ đồng.

Kỳ này, doanh thu tài chính của FMC tăng mạnh 117%, đạt 35,59 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí tài chính cũng tăng 397%, lên 38,15 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 19%, lên 32,52 tỷ đồng. Riêng chi phí bán hàng tiết giảm được 53%, xuống còn 36,04 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế trong quý IV/2022 của Sao Ta đạt 81,31 tỷ đồng, giảm 26% so với lợi nhuận quý IV/2021.

Tính cả năm 2022, Sao Ta ghi nhận doanh thu đạt 5.702 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2021; trong đó, doanh thu bán thủy sản đạt hơn 5.488 tỷ đồng, chiếm 96% tổng doanh thu. Theo đó, lợi nhuận sau thuế đạt 319,5 tỷ đồng, tăng trưởng 11%.

Năm 2022, FMC đặt kế hoạch doanh thu thuần đạt 5.290 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 320 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 11,3% và 10,7% so với thực hiện năm 2021. Như vậy, với lợi nhuận trước thuế đạt 328,4 tỷ đồng, FMC đã vượt gần 3% kế hoạch lợi nhuận năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 7/2, cổ phiếu FMC giảm 600 đồng về 36.500 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan