Thủy sản Minh Phú (MPC): 6 tháng đầu năm gia tăng tồn kho và khoản phải thu dẫn tới dòng tiền âm thêm 513,78 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (Mã chứng khoán MPC - UPCoM) vừa công bố Báo cáo tài chính công ty mẹ quý II/2021 và gia hạn thời gian công bố báo cáo hợp nhất.
Thủy sản Minh Phú (MPC): 6 tháng đầu năm gia tăng tồn kho và khoản phải thu dẫn tới dòng tiền âm thêm 513,78 tỷ đồng

Theo đó, trong quý II/2021, công ty mẹ Minh Phú ghi nhận doanh thu đạt 2.881 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 76,5 tỷ đồng, lần lượt tăng 45,4% và giảm 27,9% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 9,1% lên 11,1%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 78,3% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 140,8 tỷ đồng lên 320,6 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 74,5%, tương ứng giảm 57,3 tỷ đồng về 19,6 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 76,9% so với cùng kỳ, tương ứng tăng 45,86 tỷ đồng lên 105,5 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 104,7% so với cùng kỳ, tương ứng tăng 64,31 tỷ đồng lên 125,8 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, trong kỳ lợi nhuận giảm chủ yếu do hụt doanh thu tài chính và chi phí tài chính, chi phí bán hàng tăng đột biến trong kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, MPC ghi nhận doanh thu đạt 4.515,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 178,8 tỷ đồng, lần lượt tăng 17,7% và giảm 26,3% so với cùng kỳ năm trước.

Xét về dòng tiền, trong 6 tháng đầu năm, hoạt động kinh doanh chính âm 513,78 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 553,1 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền tài chính dương 158,8 tỷ đồng, chủ yếu tăng thêm vay nợ.

Tính tới 30/6/2021, tổng tài sản của MPC tăng 14,9% so với đầu năm lên 8.567,4 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là đầu tư tài chính dài hạn đạt 3.547,5 tỷ đồng, chiếm 41,4% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 2.071,4 tỷ đồng, chiếm 24,2% tổng tài sản; tồn kho đạt 1.544,3 tỷ đồng, chiếm 18% tổng tài sản.

Phải khách hàng của MPC tới 30/6/2021

Phải khách hàng của MPC tới 30/6/2021

Điểm đáng chú ý, trong kỳ các khoản phải thu ngắn hạn tăng 87,7% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 967,8 tỷ đồng lên 2.071,4 tỷ đồng; tồn kho tăng 39,3% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 435,3 tỷ đồng lên 1.544,3 tỷ đồng và đây chính là nguyên nhân chính dẫn tới dòng tiền kinh doanh âm trong 6 tháng đầu năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 30/8, cổ phiếu MPC tăng 200 đồng lên 36.100 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan