Kết thúc năm 2019 công ty mới thực hiện được lần lượt 75% kế hoạch về doanh thu và vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm 2019.

Kết thúc năm 2019 công ty mới thực hiện được lần lượt 75% kế hoạch về doanh thu và vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm 2019.

Thuỷ sản Nam Việt (ANV): Lợi nhuận vượt kế hoạch, giá cổ phiếu vẫn “dò đáy“

Lũy kế cả năm 2019, doanh thu và lãi sau thuế công ty mẹ của ANV đạt lần lượt 4.481 tỷ đồng và 704 tỷ đồng, tăng lần lượt hơn 9% và hơn 17% so với cùng kỳ 2018.

Công ty cổ phần Thuỷ sản Nam Việt (HOSE: ANV) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2019 và lũy kế cả năm 2019.

Theo đó, ANV ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.379 tỷ đồng giảm nhẹ so với cùng kỳ, tuy nhiên giá vốn hàng bán cũng tăng thêm 13% nên lãi gộp chỉ còn 304 tỷ đồng giảm 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong quý, ANV thu về 12,2 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính giảm 31% so với cùng kỳ tuy nhiên chi phí tài chính cũng giảm được hơn 5 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm 45% so với cùng kỳ nhưng do lãi gộp thấp nên ANV chỉ lãi thuần 224 tỷ đồng giảm 35% so với quý IV/2018.

Tuy nhiên, ANV có thêm 23,5 tỷ đồng lãi từ hoạt động khác đến từ hoạt động bán thanh lý tài sản cố định nên ANV lãi ròng gần 197,7 tỷ đồng giảm 33,4% so với cùng kỳ 2018.

Lũy kế cả năm 2019, doanh thu và lãi sau thuế công ty mẹ của ANV đạt lần lượt 4.481 tỷ đồng và 704 tỷ đồng, tăng lần lượt hơn 9% và hơn 17% so với cùng kỳ 2018.

Năm 2019, ANV đặt mục tiêu đạt khoảng 6.000 tỷ đồng doanh thu, ước tăng đến gần 46% so với doanh thu thực hiện năm 2018. Lợi nhuận sau thuế ước đạt 700 tỷ đồng, tăng 16% so với lợi nhuận đạt được năm 2018, và dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 20%.

Theo đó kết thúc năm 2019 công ty mới thực hiện được lần lượt 75% kế hoạch về doanh thu và vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm 2019.

Tính đến hết ngày 31/12/2019, tổng tài sản của ANV ở mức 4.134 tỷ đồng, tăng 21% so với hồi đầu năm. Phần lớn tài sản là hàng tồn kho với 1.583 tỷ đồng, tài sản cố định 553 tỷ đồng, tiền gửi ngân hàng ngắn hạn với 585 tỷ đồng, các khoản phải thu ngắn hạn với 440 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, vốn chủ sở hữu của ANV đến hết ngày 31/12/2019 đạt 2.386 tỷ đồng, tăng 29% so với đầu năm. Nợ phải trả ở mức 1.748 tỷ đồng, tăng nhẹ 11%.

Từ tháng 12/2019 đến nay cổ phiếu ANV đang giảm mạnh về vùng giá 22.000 đồng/cổ phiếu. Nếu so với thời điểm đầu năm 2019 ANV đã giảm đi 17% từ vùng giá xấp xỉ 27.000 đồng/cổ phiếu. Còn nếu so với đỉnh mới lập được cuối tháng 5/2019 (ở mức giá 32.500 đồng/cổ phiếu), thì ANV đã giảm đi hơn 31%.

Tin bài liên quan