TKA: Ngày GDKHQ chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền (8%)

0:00 / 0:00
0:00
Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An (TKA - UPCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 2/10/2023

- Ngày đăng ký cuối cùng: 3/10/2023

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)

- Ngày thanh toán: 17/10/2023

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An (Địa chỉ: Đường D2, khu công nghiệp Bắc Vinh, xã Hưng Đông, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 17/10/2023. Khi đến làm thủ tục nhận cổ tức các cổ đông cá nhân mang theo chứng minh nhân dân.