Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BHI – UpCoM)

Thời gian thực hiện: 9h sáng ngày 26/04/2024.

- Địa điểm tổ chức: Số 86 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.